Produkter Tjenester Meny
Rørlegger med armene i kors og VB-logo på framsiden av genseren han har på.

Medarbeidere i Bodø Rørservice

Medarbeidere

Frank Robert Lekanger

Daglig leder

Vebjørn Moe

Rørleggerformann

vebjorn@bodororservice.no
Mobil: 41695091

Magne Nikolaisen

Rørlegger

Kato Bringsli

Rørlegger

Geir-Arne Bringsli

Rørlegger

Erik Eitran

rørlegger

Sindre Lekanger

Jostein Eilertsen

Rørleggerlærling